ˆ

Egzaminowanie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Egzaminowanie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-09-17 22:20:25

Jak uzyskać prawo jazdy

Egzamin w zakresie kategorii AM prawa jazdy
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii AM jest:
-osiągnięcie odpowiedniego wieku - 14 lat,
-zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
-ukończenie szkolenia,
-zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
Uzyskanie orzeczenia lekarskiego
Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.
 
Fotografia
Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231.
 
Numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK. Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat procedura jest możliwa w obecności rodzica lub opiekuna.
 
Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.
 
Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 
Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna
 
Wykonanie zadań na placu manewrowym
Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:
-sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max.5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego,
-jazda po łukach w kształcie cyfry 8 - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,
-slalom wolny - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,
-slalom szybki - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.
Pełen wykaz  elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 ( Załączniki do Dziennika Ustaw z 2016 r poz. 232).
 
Odbiór prawa jazdy
Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Egzamin w zakresie kategorii A1 prawa jazdy
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii A1 jest:
-osiągnięcie odpowiedniego wieku - 16 lat,
-zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
-ukończenie szkolenia,
-zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
Uzyskanie orzeczenia lekarskiego
Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.
 
Fotografia
Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231.
 
Numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK. Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat procedura jest możliwa w obecności rodzica lub opiekuna.
 
Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.
 
Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 
Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna
 
Wykonanie zadań na placu manewrowym
Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:
-sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max. 5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego,
-jazda po łukach w kształcie cyfry 8 - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,
-slalom wolny - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,
-slalom szybki - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową,
-ominięcie przeszkody – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie, 2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda,
-ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Pełen wykaz  elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 ( Załączniki do Dziennika Ustaw z 2016 r poz. 232).
 
Odbiór prawa jazdy
Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Egzamin w zakresie kategorii A2 prawa jazdy
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii A2 jest:
-osiągnięcie odpowiedniego wieku - 18 lat,
-ukończenie szkolenia,
-zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
Uzyskanie orzeczenia lekarskiego
Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.
 
Fotografia
Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231.
 
Numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.
 
Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 
Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna
W przypadku posiadania prawa jazdy w zakresie karegorii A1, egzamin teoretyczny nie obowiązuje.
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna
 
Wykonanie zadań na placu manewrowym
Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:
-sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max. 5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego,
-jazda po łukach w kształcie cyfry 8 - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,
-slalom wolny - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,
-slalom szybki - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową,
-ominięcie przeszkody – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie, 2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda,
-ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Pełen wykaz  elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 ( Załączniki do Dziennika Ustaw z 2016 r poz. 232).
 
Odbiór prawa jazdy
Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Egzamin w zakresie kategorii A prawa jazdy
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii A jest:
-osiągnięcie odpowiedniego wieku - 24 lata a w przypadku posiadania od co najmniej dwóch lat prawa jazdy kat. A2 - 20 lat,
-ukończenie szkolenia,
-zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
Uzyskanie orzeczenia lekarskiego.
Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.
 
Fotografia.
Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231.
 
Numer PKK.
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.
 
Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 
Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna
W przypadku posiadania prawa jazdy w zakresie karegorii A1 lub A2, egzamin teoretyczny nie obowiązuje.
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna
Jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. A1 lub A2, musisz okazać je egzaminatorowi przed egzaminem praktycznym.
 
 
Wykonanie zadań na placu manewrowym
Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:
-sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max.5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego,
-jazda po łukach w kształcie cyfry 8 - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,
-slalom wolny - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,
-slalom szybki - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową,
-ominięcie przeszkody – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie, 2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda,
-ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Pełen wykaz  elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 ( Załączniki do Dziennika Ustaw z 2016 r poz. 232).
 
Odbiór prawa jazdy
Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B1 jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,
2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
3) numer PKK
Udaj się z rodzicem lub opiekunem do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
4) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
5) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
WORD Warszawa nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów na kat. B1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie.
Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
3) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
4) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
5) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B (96) jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
3) zdanie egzaminu państwowego.
 
Dla tej kategorii szkolenie nie jest wymagane.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
3) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
4) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
5) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B+E jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
3) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
4) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
5) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C1 jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 18 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
 
3) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
6) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
WORD Warszawa nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów na kat. C1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie.
Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 21 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
 
3) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
6) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C+E jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 21 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B i C,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
 
3) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
6) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
7) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D1 jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 21 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
 
3) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
6) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
WORD Warszawa nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów na kat. D1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie.
Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 24 lata,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B,
2) ukończenie szkolenia,
3) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
 
3) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
6) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. D+E jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 24 lata,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B i D,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
 
3) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
5) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
6) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Na egzamin kat. D+E musisz zapewnić we własnym zakresie zestaw pojazdów spełniający wymagania (przystosowany do szkolenia i egzaminowania).
Przystępujesz tylko do egzaminu praktycznego. Po jego zdaniu, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
7) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. T jest:
 
1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,
2) zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.
 
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 
2) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.
 
3) numer PKK
Udaj się z rodzicem lub opiekunem do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
4) szkolenie
Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym.
Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 
5) egzamin państwowy 
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK. 
 
6) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Czaja Data wytworzenia informacji: 2003-09-17 22:20:25
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Czaja Data wprowadzenia do BIP 2003-09-17 22:20:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Wronka Data udostępnienia informacji: 2003-09-17 22:22:21
Osoba, która zmieniła informację: Konrad Rudnik Data ostatniej zmiany: 2016-11-14 11:10:42
Artykuł był wyświetlony: 9956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu