ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ponowne Wykorzystywanie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) zwana dalej "Ustawą"

Warunki ponownego wykorzystywania

1. Podmiot uprawniony ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WORD Warszawa lub w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej, zobowiązany jest do:
1) informowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji od WORD Warszawa, tak aby informacja ta była widoczna;
2) udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy;
3) usunięcia znaków identyfikacyjnych, w tym logo, WORD Warszawa z informacji sektora publicznego, która ma zostać ponownie wykorzystana;
4) ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.
2. WORD Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty uprawnione.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - tryb wnioskowy

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej WORD Warszawa;
2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym WORD Warszawa.
3. WORD Warszawa po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w pkt 2.:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Opłaty

1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
2. WORD Warszawa może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie przekazane na wniosek, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w pkt 2., uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Informacja o środkach prawnych

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić WORD Warszawa o przyjęciu oferty.
2. W przypadku otrzymania sprzeciwu WORD Warszawa, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Rudnik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Konrad Rudnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-21 10:56:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Rudnik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-27 13:51:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Konrad Rudnik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-27 13:51:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »