Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Struktura organizacyjna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-09-17 22:04:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Dyrekcja
 • Dariusz Marek Szczygielski - Dyrektor WORD w Warszawie
  tel. (22) 59-76-704 lub e-mail:
 • Tomasz Matuszewski - Zastępca Dyrektora WORD w Warszawie
  tel. (22) 59-76-704, e-mail:
Sekretariat
 • Paulina Kowalczuk
  tel. (22) 59-76-704, fax (22) 59-76-701, e-mail:
 
Inspektor Ochrony Danych
 • Krzysztof Cichocki
  tel. (22) 59-76-705, e-mail:
 
Kontakt z mediami
 • Rafał Grodzicki - Kierownik Wydziału Realizacji Egazminów Państwowych
  tel. (22) 59-76-780, e-mail:
 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki i Informacji Niejawnych
 • Krzysztof Cichocki
  tel. (22) 59-76-705, e-mail:
 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i Ppoż.
 • Rafał Grodzicki - Specjalista ds. BHP i P. POŻ
  tel. (22) 59-76-780, e-mail:
 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
 • Dorota Załuska - Radca Prawny
  tel. (22) 59-76-712, e-mail:
 
Wydział Księgowo-Kadrowo-Administracyjny
 • Magdalena Kantorowska - Główny Księgowy
  tel. (22) 59-76-760, e-mail:
 • Justyna Wiśniewska - Zastępca Głównego Księgowego
  tel. (22) 59-76-764, e-mail:
 • Agnieszka Lendzion
  tel. (22) 59-76-723, e-mail:
 • Anna Marczak
  tel. (22) 59-76-723, e-mail:
 • Edyta Szwedo
  tel. (22) 59-76-714, e-mail:
 
Wydział Realizacji Egzaminów Państwowych
 • Rafał Grodzicki - Kierownik Wydziału - Egzaminator Nadzorujący
  tel. (22) 59-76-780, e-mail:
 • Sławomir Malinowski - Egzaminator Nadzorujący
  tel. (22) 59-76-771, e-mail:
 • Magdalena Garbacz
  tel. (22) 59-76-762, e-mail:
 • Milena Królak
  tel. (22) 59-76-762, e-mail:
 • Jacek Fogel - Informatyk
  tel. (22) 59-76-777, e-mail:
 • Sławomir Kownacki
  tel. (22) 59-76-710, e-mail:
Miejsce Egzaminowania Odlewnicza:
 • Rafał Grodzicki - Kierownik ME
  tel. (22) 59-76-780, e-mail:
 • Koordynatorzy ME
  tel. (22) 59-76-788
  • Dorota Gawryjołek - e-mail:
  • Wojciech Wodzyński - e-mail:
Miejsce Egzaminowania Bemowo:
 • Konrad Marciniak - Kierownik ME
  tel. (22) 861-51-97, e-mail:
 • Beata Zborowska - Koordynator ME
  tel. (22) 861-51-97- e-mail:
 
Wydział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Sławomir Bakalarski - p.o. Kierownika Wydziału
  tel. (22) 59-76-765, e-mail:
 • Emilia Liberacka
  tel. (22) 59-76-765, e-mail:
 • Wojciech Biernacki
  tel. (22) 59-76-741, e-mail:
 • Piotr Sierański
  tel. (22) 59-76-741, e-mail:
 
Zespół redaktorski
 • Krzysztof Cichocki - Przewodniczący składu redaktorskiego
  tel. (22) 59-76-705, e-mail:
Osoby odpowiedzialne z ramienia poszczególnych wydziałów za część merytoryczną artykułów:
 • Wydział Księgowo-Kadrowo-Administracyjny:
  Magdalena Kantorowska - Główny Księgowy
  tel. (22) 59-76-760, e-mail:
 • Wydział Realizacji Egzaminów Państwowych:
  Rafał Grodzicki - Kierownik Wydziału - Egzaminator Nadzorujący
  tel. (22) 59-76-780, e-mail:
 • Wydział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
  Sławomir Bakalarski - p.o. Kierownika Wydziału
  tel. (22) 59-76-765, e-mail:
Osoby odpowiedzialne za publikację artykułów:
 • Krzysztof Cichocki - Przewodniczący składu redaktorskiego
  tel. (22) 59-76-705, e-mail:
 • Jacek Fogel - Informatyk
  tel. (22) 59-76-777, e-mail:

Akapit nr - brak tytułu

Wydział Finansowo-Księgowy
 
o   Magdalena Kantorowska - Główny Księgowy
    tel. (22) 59-76-760, e-mail:
 
o   Justyna Wiśniewska - p.o. Głównego Księgowego
    tel. (22) 59-76-760, e-mail: 
 
o   Agnieszka Lendzion
     tel. (22) 59-76-764, e-mail: 
 
o   Arleta Skierkowska
     tel. (22) 59-76-723, e-mail: 
 
o   Anna Marczak
     tel. (22) 59-76-723, e-mail: 
 
Wydział Administracyjno - Techniczny
 
o   Marek Kubicki - p.o. Kierownika Wydziału
    tel. (22) 59-76-750, e-mail:
 
o   Dorota Gawryjołek
     tel. (22) 59-76-710, e-mail:
 
o   Barbara Majewska
     tel. (22) 59-76-714, e-mail:
 
o   Sławomir Kownacki
     tel. (22) 59-76-710, e-mail:
 
o   Jacek Fogel - Informatyk
     tel. (22) 59-76-777, e-mail: 
 
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr, Płac i Archiwum
 
o   Paweł Rodzoch
    tel. (22) 59-76-712, e-mail: 
 
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i Ppoż
 
   o   Rafał Szymański
       tel. (22) 59-76-718, e-mail: