ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz zbiorów danych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-09-18 12:03:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Wykaz zbiorów danych osobowych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzi nastepujące zbiory danych osobowych:
 • Ewidencja osób egzaminowanych;
 • Ewidencja użytkowników systemu teleinformatycznego STW;
 • Ewidencja egzaminatorów w systemie teleinformatycznym STW;
 • Ewidencja tłumaczy języka obcego;
 • Ewidencja tłumaczy języka migowego;
 • Ewidencja instruktorów nauki jazdy;
 • Ewidencja ośrodków nauki jazdy (OSK);
 • Ewidencja egzaminów na prawo jazdy;
 • Ewidencja skarg na wynik lub sposób przeprowadzenia egzaminu;
 • Ewidencja osób w celach rekrutacji;
 • Ewidencja pracowników;
 • Ewidencja zleceniobiorców;
 • Ewidencja osób szkolonych;
 • Ewidencja kontrahentów;
 • Ewidencja korespondencji;
 • Monitoring egzaminów praktycznych;
 • Monitoring budynku;
 • Ewidencja członków stałego dyżuru;
 • Ewidencja osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej;
Udostępnianie danych odbywa się na pisemny wniosek osób, których te dane dotyczą, organów ścigania oraz instytucji współpracujących z WORD w Warszawie.
Szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzulach informacyjnych umieszczonych na stronie internetowej: www.word.waw.pl