ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-29 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 96.4 KiB)
 • zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 36.2 KiB)
 • zał nr 2 Formularz ofertowy (DOC, 79.5 KiB)
 • zał. nr 3 formularz cenowy (DOCX, 21.7 KiB)
 • zał. nr 4 oświadczenie wykonawcy (DOCX, 24.4 KiB)
 • zał. nr 5 Wykaz usług (DOCX, 17.2 KiB)
 • zał. nr 6 grupa kapitałowa (DOCX, 20.5 KiB)
 • zał. nr 7 projekt umowy (DOCX, 36.9 KiB)
 • zał. nr 8 wykaz placówek wykonawcy (DOCX, 11.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 243.4 KiB)
 • Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ (DOCX, 102.1 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (DOCX, 189.2 KiB)
 • Informacje do medycyny pracy (XLS, 62.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 81.7 KiB)
 • Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ II (DOCX, 104.7 KiB)
 • Poprawiony wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 37.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 102.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 101.6 KiB)
 • Ogłoszenoe o udzieleniu zamówienia (PDF, 130.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa maskotek i kamizelek odblaskowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • SIWZ cz. 2 (PDF, 2.7 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 69 KiB)
 • formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 24.6 KiB)
 • Grupa kapitałowa (DOCX, 19.9 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 72.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 74.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-27 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 4.7 MiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 41.1 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Formularz oferty (DOCX, 27.2 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 24.5 KiB)
 • Zał nr 4 do SIWZ Grupa kapitałowa (DOCX, 19.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 31.2 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Wykaz pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia (XLSX, 16.9 KiB)
 • Zał. nr 6a Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży (XLSX, 14.7 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Wykaz szkód (XLSX, 11.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.1 KiB)
 • Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ (DOCX, 102.7 KiB)
 • Zmiana Treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ II (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 861.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-11 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych na potrzeby trzech miejsc egzaminowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.5 MiB)
 • Zał nr 1a Formularz oferty (DOCX, 106.2 KiB)
 • Zał nr 1 b Formularz ofertowy (DOCX, 106.1 KiB)
 • Zał nr 1 c formularz ofertowy (DOCX, 105.8 KiB)
 • Zał nr 2 Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 24.6 KiB)
 • Zał nr 3 grupa kapitałowa (DOCX, 20.3 KiB)
 • Zał nr 4 projekt umowy (DOCX, 110.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 165.5 KiB)
 • Zał nr. 4 do SIWZ projekt umowy po zmianach (DOCX, 111.6 KiB)
 • odpowiedzi na zapytania I (PDF, 2.5 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania II (PDF, 1.3 MiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 967.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 568.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2 MiB)
 • Informacja (PDF, 749 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.6 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup 30 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych przeznaczonych do egzaminowania z jednoczesnym odkupem 26 szt. samochodów osobowych Hyundai i20 przeznaczonych do egzaminowania na kat. B będących własnością WORD w Warszawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • SIWZ cz. 2 (PDF, 10.6 MiB)
 • SIWZ cz. 3 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (DOC, 93 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ (DOCX, 36 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy (DOCX, 39 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ (XML, 143.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ -klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 10 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 567.5 KiB)
 • Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ (PDF, 126 KiB)
 • Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ II (PDF, 709.9 KiB)
 • odpowiedź do zapytania do treści SIWZ III (PDF, 2.6 MiB)
 • Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ (PDF, 839.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 945.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 99 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Najem 30 samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń przeznaczonych do egzaminowania na kat. B dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 4.4 MiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 23.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ (DOC, 60.5 KiB)
 • Zał. nr 3 opis oferowanych pojazdów (DOCX, 15.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ (DOCX, 24.8 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa (DOCX, 20.5 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ wykaz usług (DOCX, 14.4 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ harmonogram dostaw (DOCX, 13.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218.8 KiB)
 • Zał. nr.6 do SIWZ (DOCX, 25.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • zapytania do treści SIWZ (PDF, 913.6 KiB)
 • Zapytania do treści SIWZ 2 (PDF, 931 KiB)
 • Zapytania do treści SIWZ 3 (PDF, 688.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 2 (PDF, 820.4 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ (PDF, 753.9 KiB)
 • Unieważnienie Postępowania (PDF, 694 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-12 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Najem 30 samochodów z pakietem ubezpieczeń przeznaczonych do egzaminowania na kat.B, z jednoczesnym odkupem 26 samochodów Hyundai i20 od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 23.3 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Opis oferowanych pojazdów (DOCX, 15.9 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 24.4 KiB)
 • Grupa kapitałowa (DOCX, 20.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 26.7 KiB)
 • Wykaz usług (DOCX, 14.4 KiB)
 • Harmonogram dostaw (DOCX, 13.2 KiB)
 • Wykaz pojazdów Zamawiającego (XLSX, 12.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 219.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 726 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz opasek sprężystych odblaskowych XXL
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 186 KiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 87.5 KiB)
 • zał nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 122.5 KiB)
 • Zał nr 3 do SIWZ projekt umowy (DOC, 79.5 KiB)
 • zał nr 4 do SIWZ JEDZ (XML, 133.9 KiB)
 • Zał nr 5 do SIWZ identyfikator postępowania (DOCX, 9.8 KiB)
 • zał nr 6 do SIWZ klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 872.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 947.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu (PDF, 2.1 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9BRD) dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz opasek sprężystych odblaskowych XXL
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 185.4 KiB)
 • Formularz oferty zał. nr 1 (DOC, 88.5 KiB)
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 (DOC, 124 KiB)
 • projekt umowy zał. nr 3 (DOC, 79.5 KiB)
 • JEDZ zał. nr 4 (XML, 133.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 660.9 KiB)
 • Klucz publiczny - załącznik do SIWZ (ASC, 700 B)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 888.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 697.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji