ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-20 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa maskotek i kamizelek odblaskowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
  • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
  • SIWZ cz. 2 (PDF, 2.7 MiB)
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 69 KiB)
  • formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
  • Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 24.6 KiB)
  • Grupa kapitałowa (DOCX, 19.9 KiB)
  • Projekt umowy (DOC, 72.5 KiB)
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 156.3 KiB)
  • Unieważnienie postępowania (PDF, 74.8 KiB)