ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z usługą połączenia siecią rozległą trzech oddziałów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

Termin składania ofert / wniosków: 2020-09-16 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-09-16 14:05:00

Załączniki