ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 765140-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-12-29 09:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-12-29 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-12-10 przez

Załączniki