ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-25 2017-11-07 09:00:00 Dostawa opasek sprężystych odblaskowych XXL oraz zestawów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 581.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 255.3 KiB)
 • Formularz Ofertowy (DOC, 84 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 219.1 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 23.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 30.5 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 945.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 296.2 KiB)
2 2017-10-19 2017-10-27 09:30:00 Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz członków ich rodzin w okresie od 30-11-2017 r. do 29-11-2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87 KiB)
 • SIWZ ubezpieczenie grupowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 OPZ (DOCX, 30.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 30.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie (DOCX, 28.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 832.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 Wykaz osób (PDF, 705.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 416.3 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 974.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 293.6 KiB)
3 2017-02-13 2017-02-21 09:30:00 Zakup usług gwarancji producentów urządzeń użytkowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 197.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 438.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 755.1 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 146.9 KiB)
4 2016-11-17 2016-11-25 09:30:00 Stała (bezpośrednia) ochrona fizyczna osób i mienia wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTML, 59.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 610.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 463.4 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 2.7 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 34.7 KiB)
5 2016-05-04 2016-05-12 09:30:00 Dostawa dwóch samochodów ciężarowych i przyczepy ciężarowej przystosowanych do egzaminowania na kategorię C i C+E prawa jazdy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 181 KiB)
 • SIWZ (PDF, 530.1 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ (DOCX, 38.4 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 1.4 MiB)
6 2016-02-23 2016-03-04 09:30:00 Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 667.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.6 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 532.6 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 542.7 KiB)
 • Formularz Oferty (DOC, 85.5 KiB)
 • Oświadczenie art. 22 (DOC, 29.5 KiB)
 • Oświadczenie art. 24 (DOC, 28 KiB)
 • Oświadczenie art. 26 (DOC, 29 KiB)
 • Wykaz środków trwałych (PDF, 2.1 MiB)
 • Wykaz pojazdów (XLS, 41.5 KiB)
 • Wykaz szkód (XLS, 48 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 474.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 5.9 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 3.3 MiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 1004.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 154.1 KiB)
7 2016-01-29 2016-02-08 09:30:00 Dostawa paliwa na potrzeby trzech miejsc egzaminowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 353.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 265.9 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
8 2015-11-17 2015-11-27 09:30:00 Stała (bezpośrednia) ochrona fizyczna osób i mienia wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 348.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 943.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 205.7 KiB)
 • Modyfikacja Ogłoszenia (PDF, 162.4 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania - Zadanie 2 (PDF, 1.4 MiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania - Zadanie 1 (PDF, 1009.9 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 52 KiB)
9 2015-02-04 2015-02-18 09:30:00 Dostawa samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 988.6 KiB)
10 2014-12-06 2015-01-16 09:30:00 Dostawa samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu - przesłane do publikacji (PDF, 139.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane (PDF, 141.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 424.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 198.1 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 63.6 KiB)
 • Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnienie postępowania (PDF, 89.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu