ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-29 2018-09-05 09:30:00 Dostawa kart podarunkowych dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w toku
 • SIWZ (DOCX, 231.1 KiB)
 • Zał. nr 1 Formularz ofertowy (DOCX, 18.8 KiB)
 • zał nr 2 Oświadczenie (DOCX, 19.2 KiB)
 • Zał nr 3 Grupa kapitałowa (DOCX, 16.4 KiB)
 • Zał nr 4 projekt umowy (PDF, 4.2 MiB)
 • Odpowiedź do zapytań do treści SIWZ (DOCX, 194.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.5 MiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 839.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.1 MiB)
2 2018-06-07 --- Przeprowadzenie części praktycznej przedmiotu praktyka instruktorska w ramach kursu kwalifikowanego dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy 2017/2018 prowadzonego przez WORD w Warszawie rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 203.9 KiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 44.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 52.5 KiB)
3 2018-05-11 2018-05-21 09:30:00 Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 695.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 6.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1 do SIWZ (DOCX, 43.4 KiB)
 • Formularz oferty zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 27.2 KiB)
 • Projekt umowy zał. nr 3 do SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Oświadczenie warunki udziału zał. nr 4 do SIWZ (DOCX, 18.8 KiB)
 • Oświadczenie wykluczenie zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 21.5 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa zał. nr 6 do SIWZ (DOCX, 20 KiB)
 • Wykaz majątku zał nr 7 do SIWZ (PDF, 728.5 KiB)
 • Wykaz szkód zał nr 8 do SIWZ (XLSX, 9 KiB)
 • Odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ (PDF, 7.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 819.1 KiB)
4 2018-03-13 2018-03-21 09:30:00 Dostawa zestawów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz opasek sprężystych odblaskowych XXL rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 395.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 574.1 KiB)
 • Formularz oferty - Zał. nr 1 do SIWZ (DOC, 83.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 2 do SIWZ (PDF, 250.4 KiB)
 • Projekt Umowy - Zał. nr 3 do SIWZ (PDF, 219.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy - Zał. nr 4 do SIWZ (DOCX, 23.6 KiB)
 • Oświadczenie - grupa kapitałowa - Zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 19.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 443.7 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 979.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 258.9 KiB)
5 2018-02-28 2018-03-09 11:30:00 Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420.1 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1 do SIWZ (PDF, 351.6 KiB)
 • Formularz oferty - Zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 30.3 KiB)
 • Projekt Umowy - Zał. nr 3 do SIWZ (PDF, 546 KiB)
 • Oświadczenie - warunki udziału - Zał. nr 4 do SIWZ (DOCX, 18.9 KiB)
 • Oświadczenie - wykluczenie - Zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 21.4 KiB)
 • Oświadczenie - grupa kapitałowa - Zał. nr 6 do SIWZ (DOCX, 19.9 KiB)
 • Wykaz majątku WORD - Zał. nr 7 do SIWZ (PDF, 728.5 KiB)
 • Wykaz pojazdów WORD - Zał. nr 8 do SIWZ (XLSX, 18.2 KiB)
 • Wykaz szkód - Zał. nr 9 do SIWZ (XLSX, 10.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 239.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 348.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 744.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 663.2 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 295.3 KiB)
6 2018-02-21 2018-03-09 09:30:00 Budowa wraz z wyposażeniem kontenerowego budynku zaplecza Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Thommee 1a, w formule zaprojektuj i wybuduj rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 817.8 KiB)
 • Projekt Umowy - Załącznik nr 7 (PDF, 463.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - Załącznik nr 10 (PDF, 2.3 MiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy - opis - Zał. nr 8 (PDF, 5.2 MiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy - rys. 1 - Zał. nr 8 (PDF, 1.6 MiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy - rys. 2 - Zał. nr 8 (PDF, 502.5 KiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy - rys. 3 - Zał. nr 8 (PDF, 170.6 KiB)
 • Program funkcjonalno - użytkowy - rys. 4 - Zał. nr 8 (PDF, 407.2 KiB)
 • Projekt budowlany - Opis techniczny PBW - Zał. nr 9 (PDF, 10 MiB)
 • Projekt budowlany - plan orientacyjny - Zał. nr 9 (PDF, 620.3 KiB)
 • Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - Zał. nr 9 (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt budowlany - rzut zaplecza - układ kontenerów - Zał. nr 9 (PDF, 520.6 KiB)
 • Projekt budowlany - schematy instalacji - Zał. nr 9 (PDF, 911.2 KiB)
 • Projekt budowlany - układ kontenerów - elewacje - Zał. nr 9 (PDF, 240.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 31.4 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 974.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 297.6 KiB)
7 2018-02-05 2018-02-12 09:30:00 Dostawa paliw płynnych na potrzeby trzech miejsc egzaminowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 877.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 992.3 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 1.9 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 302.5 KiB)
8 2017-10-25 2017-11-07 09:00:00 Dostawa opasek sprężystych odblaskowych XXL oraz zestawów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 581.6 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 255.3 KiB)
 • Formularz Ofertowy (DOC, 84 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 219.1 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy (DOCX, 23.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 30.5 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 945.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 296.2 KiB)
9 2017-10-19 2017-10-27 09:30:00 Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz członków ich rodzin w okresie od 30-11-2017 r. do 29-11-2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87 KiB)
 • SIWZ ubezpieczenie grupowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 OPZ (DOCX, 30.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (DOCX, 30.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie (DOCX, 28.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 Projekt umowy (PDF, 832.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 Wykaz osób (PDF, 705.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 3.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 416.3 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 974.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 293.6 KiB)
10 2017-02-13 2017-02-21 09:30:00 Zakup usług gwarancji producentów urządzeń użytkowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 197.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 438.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 755.1 KiB)
 • Rozstrzygnięcie postępowania (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 146.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu